Literatuur

Wit u meer weten over de Nationale Militie en de militieregisters? Hieronder vindt u een lijst met relevante bronnen.

 • Anoniem (een voormalig officier), De nationale militie of het nationale dobbelspel, uitg. ten voordeele van het Fonds voor ’s lands vrijwillige Weerbaarheid, Rotterdam 1867
 • Rob van Drie, ‘Opkomen voor je nummer. Nationale militie in de negentiende eeuw’, Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie, jaargang 6, nummer 2, Den Haag 2000, pp. 36-41
 • B. Koerhuis en W. van Mulken, ‘De militieregisters 1815-1922’ (PDF), Broncommentaren, 5, Den Haag 1986
 • A. Kruseman, Over nationale militie en remplacement, Amsterdam 1853
 • P.M. Netscher, Beschouwingen over ons militie-stelsel, naar aanleiding van het nieuw ontwerp van de wet op de nationale militie, Den Haag 1861
 • H.M. van Pabst, Het leger, in verband met de nationale militie, de schutterij en den landstorm, Arnhem 1855
 • F.J.G. ten Raa, Jan Hoynck van Papendrecht, Willem Constantijn Staring en J.P. de Veer, De uniformen van de Nederlandsche zee- en landmacht, hier te lande en in de koloniën, Den Haag 1900
 • E.W.R. van Roon, ‘De recrutering voor de Nationale Militie in Zuid-Holland 1880-1900’, Historisch tijdschrift Holland, 26 (1994), pp. 151-170
 • L.N. Schuurman, Wet van den 19den Augustus 1861, betrekkelijk de nationale militie, met aanteekeningen alsmede besluiten en voorschriften ter uitvoering dier wet, reglement op het Geneeskundig onderzoek en alphabetisch reg., Zwolle 1862

Toelichting door archieven

Relevante wetgeving

 • Militiewet 1815, wet 27 feb 1815. Stb.nr.19
 • Militiewet 1817, wet 8 jan 1817. Stb.1
 • Militiewet 1861, wet 19 aug 1861. Stb.72
 • Wijziging 1898, wet 2 juli 1898. Stb.nr.179
 • Militiewet 1901, wet 24 juni 1901. Stb.159
 • Militiewet 1912, wet 2 feb 1912. Stb.nr.21
 • Dienstplichtwet 1922, wet 4 feb 1922. Stb.nr.43
Een aantal van deze wetten en wijzigingen kunt u vinden op de website van Frank van de Velde.
x bron
id:
bestandsnaam:
archief:
direct betalen met tegoed