Zwaagstra

Abe Zwaagstra

Abraham Zwaagstra

Abram Jacobus Zwaagstra

Albert Zwaagstra

Anne Zwaagstra

Bertinus Zwaagstra

Douwe Zwaagstra

Durk Zwaagstra

Foeke Zwaagstra

Foppe Zwaagstra

Geert Zwaagstra

Gerrit Zwaagstra

Girbe Zwaagstra

Gjalt Zwaagstra

Gooitzen Zwaagstra

Heinrich Zwaagstra

Hendrik Zwaagstra

Herre Zwaagstra

Hessel Lammerts Zwaagstra

Hessel Zwaagstra

Hidde Zwaagstra

Hijlke Zwaagstra

Hilbrand Zwaagstra

Jacob Hessels Zwaagstra

Jacob Zwaagstra

Jacobus Zwaagstra

Jan Zwaagstra

Jitze Zwaagstra

Johannes Zwaagstra

Jouke Zwaagstra

Jurjen Zwaagstra

Klaas Zwaagstra

Lammert Zwaagstra

Leendert Zwaagstra

Meint Zwaagstra

Nicolaas Zwaagstra

Oebele Zwaagstra

Piebe Zwaagstra

Pieter Zwaagstra

Rienk Zwaagstra

Rinze Zwaagstra

Roel Zwaagstra

Sije Zwaagstra

Sjoerd Lammerts Zwaagstra

Sjouke Sjoerds Zwaagstra

Wietse Zwaagstra

Wijbe Zwaagstra

Willem Zwaagstra

x bron
id:
bestandsnaam:
archief:
direct betalen met tegoed