Klaas de Haan, Roelof Tichelaar, Leendert Leijendekker, Jacob Bootsma, Wijbe Dijkstra

MRTRS00028000118

Klaas de Haan
1870-10-30
Hennaarderadeel

Roelof Tichelaar
1870-01-09
Franekeradeel

Leendert Leijendekker
1870-09-27
Wûnseradiel

Jacob Bootsma
1870-02-15
Franekeradeel

Wijbe Dijkstra
1870-11-12
Franekeradeel

Douwe Iedema
1870-08-23
Franeker

up