Paulus de Wal, Paulus Procee, Theunis Dantuma, Johannes van der Mei, Jetse van Kammen

MRTRS00102000065

Paulus de Wal
1894-12-31
Veenwouden

Paulus Procee
1894-11-06
Bergum Tietjerksteradeel

Theunis Dantuma
1894-07-06
Driesum

Johannes van der Mei
1894-08-31
Murmerwoude

Jetse van Kammen
1894-05-25
Zwaagwesteinde

Douwe van Eek
1894-09-19
Schalsum

up