Otte Jellema, Wijbe Dijkstra, Hendrik Cuperus, Freerk van Dijk, Pieter Faber

MRTRS00102000205

Otte Jellema
1894-04-21
Dronrijp

Wijbe Dijkstra
1894-04-21
Beetgum

Hendrik Cuperus
1894-08-05
Marssum

Freerk van Dijk
1894-03-02
Berlikum

Pieter Faber
1894-07-21
Berlikum

Jacob Grijpma
1894-05-18
Menaldum

up