Jan Hoogeboom, Jacob van der Meulen, Hielke de Jong, Reitze Woudstra, Geert Schrichte

MRTRS00099000067

Jan Hoogeboom
1891-06-28
Schoterland St Johannesga

Jacob van der Meulen
1891-05-12
Haskerland

Hielke de Jong
1891-02-23
Haskerland

Reitze Woudstra
1891-02-11
Schoterland Rottum

Geert Schrichte
1891-05-04
Doniawerstal

Wijbren Jentje Kuperus
1891-12-24
Haskerland

up