Rommert Martens Mulder, Albert Jans Weerman, Jan Johannes Heier, Sijger Hendriks de Vries, Jurjen Geerts van den Berg

MRTRS00058000091

Rommert Martens Mulder
1850-06-01
Oosterwolde

Albert Jans Weerman
1850-05-18
Oldeberkoop

Jan Johannes Heier
1850-12-11
Donkerbroek

Sijger Hendriks de Vries
1850-03-05
Appelscha

Jurjen Geerts van den Berg
1850-01-18
Oosterwolde

Molle Stuiver
1850-04-12
Appelscha

Aant Tjerks de Vries
1850-11-18
Appelscha

up