Jan de Groot, Pieter Faber, Klaas Schotanus, Douwe Greijdanus, Wijbe van der Laan

MRTRS00044000244

Jan de Groot
1886-07-15
Menaldumadeel

Pieter Faber
1886-08-20
Menaldumadeel

Klaas Schotanus
1886-04-18
Menaldumadeel

Douwe Greijdanus
1886-08-11
Menaldumadeel

Wijbe van der Laan
1886-02-15
Menaldumadeel

Sijbe de Jong
1886-02-19
Menaldumadeel

up