Jelte van der Zee, Redmer Wouwenaar, Rinze de Valk, Klaas Keuning, Willem Offinga

MRTRS00019000033

Jelte van der Zee
1861-02-23
Barradeel

Redmer Wouwenaar
1861-03-14
Barradeel

Rinze de Valk
1861-01-10
Barradeel

Klaas Keuning
1861-12-08
Bildt, het

Willem Offinga
1861-07-19
Barradeel

Auke Dijkstra
1861-05-04
Barradeel

Taetse Faber
1861-07-24
Barradeel

up