Jan van den Berg, Sijbren Bokma, Jetze de Haan, Oeds Ferweda, Arend de Vries

MRTRS00019000161

Jan van den Berg
1861-11-25
Leeuwarden

Sijbren Bokma
1861-02-05
Leeuwarden

Jetze de Haan
1861-10-10
Leeuwarden

Oeds Ferweda
1861-10-16
Leeuwarden

Arend de Vries
1861-02-26
Leeuwarden

Wigger Meindersma
1861-10-19
Leeuwarden

Frederik Faber
1861-08-17
Leeuwarden

up