Pieter Kuipers, Sipke Haijma, Douwe van der Weij, Klaas Bosma, Jan de Vries

MRTRS00019000177

Pieter Kuipers
1861-09-20
Leeuwarderadeel

Sipke Haijma
1861-02-22
Leeuwarderadeel

Douwe van der Weij
1861-10-23
Leeuwarderadeel

Klaas Bosma
1861-05-24
Leeuwarderadeel

Jan de Vries
1861-07-29
Idaarderadeel

Tjitze Laverman
1861-04-23
Leeuwarderadeel

Lieuwe Gosma
1861-05-20
Bildt, het

up