Atte Postma, Andries Struiving, Lolle van Dijk, Jelke Veltkamp, Sijbren Postema

MRTRS00058000222

Atte Postma
1850-08-07
Tjerkwerd

Andries Struiving
1850-06-08
Venhuizen

Lolle van Dijk
1850-11-21
Parrega

Jelke Veltkamp
1850-12-07
Gaast

Sijbren Postema
1850-05-31
Makkum

Lambertus IJntema
1850-10-08
Cornwerd

Sible de Boer
1850-08-14
Pingjum

up