Simon van Dijk, Klaas Schoustra, Theunis Venema, Thomas Boersma, Eelke Elsinga

MRTRS00058000127

Simon van Dijk
1850-05-17
Rauwerderhem

Klaas Schoustra
1850-02-27
Sijbrandaburen

Theunis Venema
1850-12-06
Sijbrandaburen

Thomas Boersma
1850-07-16
Wymbritseradiel

Eelke Elsinga
1850-07-01
Irnsum

Geert Rauwerda
1850-09-30
Baarderadeel

Pieter Sederius
1850-08-31
Rauwerderhem

up