Heero van der Zee, Gaele Bajema, Hijlke Zeldenrust, Abe Visser, Bauke Mulder

MRTRS00054000047

Heero van der Zee
1846-12-16
Warns

Gaele Bajema
1846-01-05
Warns

Hijlke Zeldenrust
1846-05-16
Warns

Abe Visser
1846-06-18
Koudum

Bauke Mulder
1846-12-27
Oudemirdum

Eeuwe de Roest
1846-02-10
Koudum

Eijze Speerstra
1846-12-07
Tersoal

up