Jan Nauta, Sijbe Schaaf, Albert Reitsma, Tjerk Kramer, Pieter Wassenaar

MRTRS00019000046

Jan Nauta
1861-02-23
Bildt, het

Sijbe Schaaf
1861-01-09
Bildt, het

Albert Reitsma
1861-03-27
Bildt, het

Tjerk Kramer
1861-02-10
Bildt, het

Pieter Wassenaar
1861-09-10
Menaldumadeel

Tjeerd Westra
1861-05-27
Bildt, het

Rinse Prins
1861-09-04
Bildt, het

up