Klaas Visser, Thomas Brouwer, Douwe Douma, Epeus Gerardus Couperus, Gerben de Jong

MRTRS00058000254

Klaas Visser
1850-04-06
Hennaarderadeel

Thomas Brouwer
1850-07-24
Hommert

Douwe Douma
1850-01-06
Nijland

Epeus Gerardus Couperus
1850-09-21
Gaastmeer

Gerben de Jong
1850-01-26
IJsbrechtum

Harmen Engwerda
1850-12-29
Hennaarderadeel

Hijlke Aukes
1850-11-24
Woudsend

up