Kornelis van der Meulen, Obbe Kingma, Durk Visser, Herre Bakker, Hendrik Rollema

MRTRS00054000111

Kornelis van der Meulen
1846-10-05
Rauwerderhem

Obbe Kingma
1846-11-02
Rauwerderhem

Durk Visser
1846-04-03
Rauwerderhem

Herre Bakker
1846-10-18
Rauwerderhem

Hendrik Rollema
1846-08-10
Rauwerderhem

Theunis Suierveld
1846-05-13
Rauwerderhem

IJsbrandt Boersma
1846-02-17
Rauwerderhem

up