Marten Postma, Jacobus Kalma, Schelte van der Goot, Jacob Hettema, Cornelis Schonegevel

MRTRS00019000199

Marten Postma
1861-04-13
Menaldumadeel

Jacobus Kalma
1861-07-30
Menaldumadeel

Schelte van der Goot
1861-12-15
Menaldumadeel

Jacob Hettema
1861-01-29
Menaldumadeel

Cornelis Schonegevel
1861-12-08
Dokkum

Wijbren Kuperus
1861-10-24
Menaldumadeel

Jacob Schiphof
1861-11-14
Menaldumadeel

up