Tette de Haan, Kerst Kornelis Andringa, Pier Kornelis Hornstra, Bauke Tettes Dijkstra, Bauke Murk Oosthoek

MRTRS00076000235

Tette de Haan
1868-02-17
Opsterland

Kerst Kornelis Andringa
1868-05-31
Utingeradeel

Pier Kornelis Hornstra
1868-04-12
Utingeradeel

Bauke Tettes Dijkstra
1868-05-23
Utingeradeel

Bauke Murk Oosthoek
1868-05-12
Utingeradeel

Age Jentjes Hoekstra
1868-12-22
Utingeradeel

up