Wiebe Posthuma, Jacob Postma, Tamme Hoekstra, Jacobus Voolstra, Hendrik van der Vliet

MRTRS00058000114

Wiebe Posthuma
1850-10-12
Beetsterzwaag

Jacob Postma
1850-03-28
Idaarderadeel

Tamme Hoekstra
1850-12-09
Beetsterzwaag

Jacobus Voolstra
1850-12-01
Terwispel

Hendrik van der Vliet
1850-08-15
Terwispel

Foke Broers
1850-08-12
Weststellingwerf

Anne Helbig
1850-05-20
Ureterp

up