Bauke de Jong, Jan v d Wal, Jelle de Vries, Jan Sijtzema, Johannes Franciscus Hebbes

MRTRS00052000133

Bauke de Jong
1844-08-08
Opsterland

Jan v d Wal
1844-08-11
Schoterland St Johannesga

Jelle de Vries
1844-03-15
Schoterland Nieuwehorne

Jan Sijtzema
1844-05-22
Schoterland Gaast

Johannes Franciscus Hebbes
1844-11-28
Dantumadiel

Douwe van Dijk
1844-03-15
Lemsterland

Franke Oostwoud
1844-01-04
Schoterland St Johannesga

up