Sijtze Ferdinands Bijzet, Gerard Hendrik Duursma, Pieter de Jong, Jan Talman, Tjerk de Jong

MRTRS00058000163

Sijtze Ferdinands Bijzet
1850-04-11
Engwierum

Gerard Hendrik Duursma
1850-12-05
Smallingerland

Pieter de Jong
1850-04-10
Smallingerland

Jan Talman
1850-12-26
Smallingerland

Tjerk de Jong
1850-12-04
Hennaarderadeel

Jan de Graaf
1850-10-05
Smallingerland

Fokke Veen
1850-12-07
Smallingerland

up