Age Visser, Sjoerd IJbema, Andries de Jong, Douwe Hofstra, Johannes de Jong

MRTRS00052000224

Age Visser
1844-05-25
Workum

Sjoerd IJbema
1844-03-01
Workum

Andries de Jong
1844-04-29
Workum

Douwe Hofstra
1844-10-07
Wûnseradiel

Johannes de Jong
1844-10-22
Wymbritseradiel

Jan Thomas Schuurmans
1844-10-12
Workum

Lodewijk Dzn Wolffes
1844-10-24
Workum

up