IJtzen Haitsma, Klaas Ros, Albert Prins, Sietze van der Zee, Halbe Algra

MRTRS00026000212

IJtzen Haitsma
1868-08-23
Leeuwarderadeel

Klaas Ros
1868-03-23
Leeuwarderadeel

Albert Prins
1868-04-25
Groningen

Sietze van der Zee
1868-05-03
Weststellingwerf

Halbe Algra
1868-06-13
Leeuwarderadeel

Tjeerd de Vries
1868-10-13
Haskerland

up