Sjoerd Miedema, Gerrit Mollema, Cornelis Hoekstra, Ate Adema, Steven van der Veen

MRTRS00038000099

Sjoerd Miedema
1880-08-23
Franeker

Gerrit Mollema
1880-08-16
Franeker

Cornelis Hoekstra
1880-01-21
Franeker

Ate Adema
1880-12-31
Franeker

Steven van der Veen
1880-06-30
Barradeel

Pieter van der Molen
1880-01-22
Franeker

up