Klaas Koopmans, Rinse van der Ploeg, Ate Westerhoek, Igle van Dijk, Gerrit Rozema

MRTRS00012000223

Klaas Koopmans
1854-07-27
Westdongeradeel

Rinse van der Ploeg
1854-02-18
Westdongeradeel

Ate Westerhoek
1854-04-16
Westdongeradeel

Igle van Dijk
1854-02-08
Westdongeradeel

Gerrit Rozema
1854-04-27
Westdongeradeel

Pieter Postma
1854-02-20
Ferwerderadiel

Pieter Jager
1854-02-14
Westdongeradeel

up