Jan van der Veen, IJde Ebbens, Rients Epema, Jelke Braaksma, Jurjen van der Berg

MRTRS00043000074

Jan van der Veen
1885-07-11
Tytsjerksteradiel

IJde Ebbens
1885-12-06
Dantumadiel

Rients Epema
1885-02-21
Dantumadiel

Jelke Braaksma
1885-02-19
Dantumadiel

Jurjen van der Berg
1885-10-31
Dantumadiel

Bareld Hoeksma
1885-04-15
Tytsjerksteradiel

up