Johannes Dooper, Hijlke Schots, Hendrik Kuiper, Johannes Stegenga, Harmen Bakker

MRTRS00082000048

Johannes Dooper
1874-11-05
Gaasterlân-Sleat

Hijlke Schots
1874-04-13
Gaasterlân-Sleat

Hendrik Kuiper
1874-12-04
Gaasterlân-Sleat

Johannes Stegenga
1874-03-06
Gaasterlân-Sleat

Harmen Bakker
1874-01-03
Gaasterlân-Sleat

Halbe Deinum
1874-09-15
Gaasterlân-Sleat

up