Jacob Sipsma, Rommert Jans Steenbeek, Romke Meinderts Dijkstra, Hendrik Binderts Pietersma, Kornelis Oebeles Popma

MRTRS00020000212

Jacob Sipsma
1862-01-18
Idaarderadeel

Rommert Jans Steenbeek
1862-01-06
Tytsjerksteradiel

Romke Meinderts Dijkstra
1862-06-13
Tytsjerksteradiel

Hendrik Binderts Pietersma
1862-05-11
Tytsjerksteradiel

Kornelis Oebeles Popma
1862-03-06
Tytsjerksteradiel

Klaas Alberts de Vries
1862-02-18
Tytsjerksteradiel

Frans van der Veen
1862-01-18
Menaldumadeel

up