Pieter Dekema, Jan Ekema, Eelze Botstra, Jan de Boer, Sipke van Sinderen

MRTRS00026000286

Pieter Dekema
1868-12-01
Oostdongeradeel

Jan Ekema
1868-02-21
Westdongeradeel

Eelze Botstra
1868-01-15
Westdongeradeel

Jan de Boer
1868-10-13
Westdongeradeel

Sipke van Sinderen
1868-12-02
Westdongeradeel

Gooitzen Visser
1868-08-19
Westdongeradeel

up