Gerrit de Boer, Tiede Jellema, Anne Bokma, Thomas van der Veer, Sijbren Statema

MRTRS00058000065

Gerrit de Boer
1850-03-02
Wymbritseradiel

Tiede Jellema
1850-01-01
Lutkewierum

Anne Bokma
1850-05-27
Barradeel

Thomas van der Veer
1850-06-03
Bolsward

Sijbren Statema
1850-06-22
Lutkewierum

Jan Rispens
1850-12-17
Spannum

up