IJke Pieter de Blauw, David Brameijer, Rimmer v d Meulen, Rinse Welvaart, Dirk Deinum

MRTRS00058000020

IJke Pieter de Blauw
1850-12-21
Sneek

David Brameijer
1850-01-01
Bolsward

Rimmer v d Meulen
1850-12-28
Bolsward

Rinse Welvaart
1850-07-30
Bolsward

Dirk Deinum
1850-07-16
Bolsward

Jacobus Bijlaar
1850-10-22
Hennaarderadeel

Petrus de Boer
1850-05-29
Bolsward

up