Simon Eisma, Jacob Zoodsma, Johan Nieuwland, Tjeerd Terpstra, Gerlof Zijlstra

MRTRS00019000027

Simon Eisma
1861-10-30
Barradeel

Jacob Zoodsma
1861-02-18
Barradeel

Johan Nieuwland
1861-03-27
Menaldumadeel

Tjeerd Terpstra
1861-08-08
Barradeel

Gerlof Zijlstra
1861-06-30
Barradeel

Hendrik van der Veen
1861-05-15
Ooststellingwerf

Jan Metz
1861-12-09
Barradeel

up