Sjoerd Andries Visser, Roel Jochums van der Lei, Eesger Lijkeles Westerhof, Douwe Gosses van der Heide, Sijmen Hinkes Hoekema

MRTRS00019000228

Sjoerd Andries Visser
1861-01-27
Tytsjerksteradiel

Roel Jochums van der Lei
1861-11-20
Tytsjerksteradiel

Eesger Lijkeles Westerhof
1861-10-31
Tytsjerksteradiel

Douwe Gosses van der Heide
1861-08-09
Tytsjerksteradiel

Sijmen Hinkes Hoekema
1861-06-28
Tytsjerksteradiel

Foppe Bouma
1861-12-11
Opsterland

Hendrik Wijbes van den Berg
1861-12-05
Tytsjerksteradiel

up