Eelke Dijkstra, Luitjen Feenstra, Ulbe Hieminga, Hendrik Jan van IJsendijk, Age Miedema

MRTRS00058000012

Eelke Dijkstra
1850-05-23
Franekeradeel

Luitjen Feenstra
1850-04-17
Hilaard

Ulbe Hieminga
1850-04-28
Hennaarderadeel

Hendrik Jan van IJsendijk
1850-02-03
Hoevelaken

Age Miedema
1850-05-06
Mantgum

Rintje Sipma
1850-10-18
Easterlittens

Jelle van Buren
1850-02-22
Easterlittens

up