Klaas de Vries, Jacob Lont, Arjen Ket, Tamme Reitsma, Sijmen Grond

MRTRS00019000049

Klaas de Vries
1861-03-30
Bildt, het

Jacob Lont
1861-10-17
Bildt, het

Arjen Ket
1861-05-25
Bildt, het

Tamme Reitsma
1861-10-03
Menaldumadeel

Sijmen Grond
1861-11-03
Bildt, het

Aldert Wijbrens Feenstra
1861-02-06
Tytsjerksteradiel

up