Tjeerd Vlietstra, Hendrik de Groot, Theodorus Roorda, Pieter Renia, Frederik Felkers

MRTRS00019000091

Tjeerd Vlietstra
1861-12-22
Franeker

Hendrik de Groot
1861-03-11
Haskerland

Theodorus Roorda
1861-01-02
Franeker

Pieter Renia
1861-11-22
Franeker

Frederik Felkers
1861-06-01
Franeker

Johannes Grijpma
1861-07-21
Franeker

Klaas de Jong
1861-04-16
Barradeel

up