Pieter Pruiksma, Bouwe Fokkens, Rinze Hofman, Hendrik Jongema, Douwe Leeverink

MRTRS00099000089

Pieter Pruiksma
1891-03-02
Westdongeradeel

Bouwe Fokkens
1891-02-28
Hennaarderadeel

Rinze Hofman
1891-08-13
Hennaarderadeel

Hendrik Jongema
1891-12-05
Wymbritseradiel

Douwe Leeverink
1891-04-20
Hennaarderadeel

Anske van der Zee
1891-05-18
Hennaarderadeel

up