Meint Andries Velstra, Albert Teijes Wijnterp, Fokke Jochums Jansma, Wijtze Brouwer, Reinder Ringnalda

MRTRS00019000227

Meint Andries Velstra
1861-11-26
Tytsjerksteradiel

Albert Teijes Wijnterp
1861-03-08
Tytsjerksteradiel

Fokke Jochums Jansma
1861-02-08
Tytsjerksteradiel

Wijtze Brouwer
1861-12-01
Dantumadiel

Reinder Ringnalda
1861-02-01
Leeuwarderadeel

Keimpe Sjoerds Visser
1861-12-21
Tytsjerksteradiel

Cornelis Tjeerds Heidstra
1861-03-04
Tytsjerksteradiel

up