Gerben Jepkema, Albert de Groot, Willem de Roos, Sijmon Reinalda, Arjen Meijer

MRTRS00054000011

Gerben Jepkema
1846-09-12
Baarderadeel

Albert de Groot
1846-11-22
Baarderadeel

Willem de Roos
1846-12-08
Baarderadeel

Sijmon Reinalda
1846-02-08
Baarderadeel

Arjen Meijer
1846-07-04
Baarderadeel

Hendrik van der Valk
1846-06-18
Baarderadeel

Jan Zijtsma
1846-04-06
Menaldumadeel

up