Marten Kingma, IJnte Roode, Douwe Laansma, IJmte Greijdanus, Berend Tiddens

MRTRS00079000281

Marten Kingma
1871-08-28
Makkum

IJnte Roode
1871-01-05
Makkum

Douwe Laansma
1871-01-28
Makkum

IJmte Greijdanus
1871-04-28
Lollum

Berend Tiddens
1871-10-08
Haskerland

Tjeerd de Vries
1871-04-01
Kimswerd

up