Jetze de Groot, Klaas Hiemstra, Johannes Andringa, Johannes de Boer, Piebe de Jong

MRTRS00060000076

Jetze de Groot
1852-10-24
Grou

Klaas Hiemstra
1852-12-08
Roordahuizum

Johannes Andringa
1852-09-12
Friens

Johannes de Boer
1852-12-22
Warten

Piebe de Jong
1852-12-11
Wergea

Rinze de Jongh
1852-12-17
Roordahuizum

Evert Hoekstra
1852-10-08
Grou

up