Oeds Boonstra, Sijtze Sijtsma, Teunis Meinsma, Harke Woudwijk, Jan de Vries

MRTRS00040000257

Oeds Boonstra
1882-10-21
Oostdongeradeel

Sijtze Sijtsma
1882-07-03
Westdongeradeel

Teunis Meinsma
1882-11-22
Oostdongeradeel

Harke Woudwijk
1882-04-13
Oostdongeradeel

Jan de Vries
1882-12-27
Oostdongeradeel

Geert Talsma
1882-11-09
Oostdongeradeel

up