Pieter Leijenaar, Rients Robijn, Klaas Bijlsma, Pieter Robijn, Pieter Miedema

MRTRS00054000055

Pieter Leijenaar
1846-09-29
Hennaarderadeel

Rients Robijn
1846-02-13
Hennaarderadeel

Klaas Bijlsma
1846-04-21
Hennaarderadeel

Pieter Robijn
1846-08-11
Wûnseradiel

Pieter Miedema
1846-08-25
Hennaarderadeel

Age Wijnia
1846-03-29
Hennaarderadeel

Jilke de Vries
1846-02-06
Hennaarderadeel

up