Hette Wels, Jelle Brijker, Doekele Koster, Nicolaas Boersma, Jacob de Vries

MRTRS00019000094

Hette Wels
1861-07-27
Franeker

Jelle Brijker
1861-01-22
Franeker

Doekele Koster
1861-12-15
Harlingen

Nicolaas Boersma
1861-06-11
Franeker

Jacob de Vries
1861-07-04
Franeker

Jacob Schotanus
1861-04-29
Hennaarderadeel

up