Gerben Cuperij, Willem Visser, Dirk Kooistra, Kornelis Jager, Igle Weidenaar

MRTRS00006000177

Gerben Cuperij
1848-05-07
Oostdongeradeel

Willem Visser
1848-03-11
Oostdongeradeel

Dirk Kooistra
1848-06-03
Oostdongeradeel

Kornelis Jager
1848-03-03
Oostdongeradeel

Igle Weidenaar
1848-03-18
Oostdongeradeel

Former Wiersma
1848-03-02
Oostdongeradeel

Pier Feenstra
1848-04-27
Oostdongeradeel

up