Pieter Hofman, Eelke Jansma, Egbert Dijkstra, Lammert van der Veen, Jan Hette Stienstra

MRTRS00023000180

Pieter Hofman
1865-10-26
Westdongeradeel

Eelke Jansma
1865-09-26
Leeuwarden

Egbert Dijkstra
1865-04-28
Dokkum

Lammert van der Veen
1865-06-09
Menaldumadeel

Jan Hette Stienstra
1865-04-25
Leeuwarden

Pieter van der Woude
1865-05-31
Leeuwarderadeel

up