Hendrik Roefstra, Ale Jacobs Toering, Wiebe v d Schaaf, Jacob Aukes Boonstra, Harmen Arents Hoen

MRTRS00054000007

Hendrik Roefstra
1846-11-15
Schoterland Heerenveen

Ale Jacobs Toering
1846-05-31
Engwirden Luinjeberd

Wiebe v d Schaaf
1846-02-01
Engwirden Beneden Knijpe

Jacob Aukes Boonstra
1846-05-26
Haskerland

Harmen Arents Hoen
1846-11-13
Engwirden Luinjeberd

Harmen Steffens Bijl
1846-01-12
Engwirden Heerenveen

Tjeerd Olkes van Roeden
1846-01-26
Engwirden Tjalleberd

up