Gerben Schreiber, Reinder Holwerda, Feike Louwsma, Abe Mosselman, Lieuwe Hoekstra

MRTRS00011000188

Gerben Schreiber
1853-01-02
Oostdongeradeel

Reinder Holwerda
1853-05-19
Oostdongeradeel

Feike Louwsma
1853-01-29
Dantumadiel

Abe Mosselman
1853-11-03
Oostdongeradeel

Lieuwe Hoekstra
1853-09-19
Oostdongeradeel

Pieter Faber
1853-12-15
Oostdongeradeel

Jan Hendrik Hijkamp
1853-05-22
Dokkum

up