Klaas de Weert, Tjerk de Vries, Tiete Boschgra, Kornelis Sikkema, Freerk de Boer

MRTRS00019000243

Klaas de Weert
1861-05-01
Westdongeradeel

Tjerk de Vries
1861-08-18
Westdongeradeel

Tiete Boschgra
1861-04-24
Westdongeradeel

Kornelis Sikkema
1861-12-01
Westdongeradeel

Freerk de Boer
1861-03-19
Westdongeradeel

Jelle de Vries
1861-08-16
Westdongeradeel

Jan Glas
1861-09-05
Ferwerderadiel

up